Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΕΛΛΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Για πιστή εφαρμογή του άρθρου 217 Ν.3463/06 καλεί με έγγραφο του ο Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής τον κ.δήμαρχο

Να εφαρμόσει πιστά το άρθρο 217 του Ν.3463/06 που αφορά την ΄ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ΄ καλεί με έγγραφό του ο Γεν.Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής τον κ.δήμαρχο Ρέντη.
Την 1η Ιουλίου 2009 είχαμε καταγγείλει με δελτίο τύπου στο λαό του Ρέντη την δημοτική αρχή Ιωακειμίδη για μη εφαρμογή του άρθρου 217 Ν.3463/06
Σας υπενθυμίζουμε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/07/09

Συνεχίζει η δημοτική αρχή να μην εφαρμόζει βασικά άρθρα του Ν.3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)

Ύστερα από την μη εφαρμογή του άρθρου 79 η δημοτική αρχή δεν εφαρμόζει και το άρθρο 217 όπου και υποχρεούται να λογοδοτήσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε τουλάχιστον μέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.

Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.


Δυστυχώς δεν είδαμε καμία ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με αποτέλεσμα ο δήμαρχος να μην λογοδοτεί σε κανέναν απαξιώντας τον νόμο και των λαό του Ρέντη, διοικώντας τον δήμο με δικούς του νόμους. (αποφασίζω και διατάζω)

Ερωτούνται οι κ.κ

1. Υπουργός Εσωτερικών: Ο δήμαρχος Ρέντη εξαιρείτε από τις διατάξεις του Νόμου 3463/06;

2. Γεν.Γραμματέας Περιφέρειας: Ποιες είναι οι κυρώσεις προς τον δήμαρχο Ρέντη για την μη εφαρμογή των άρθρων 79, 217, Ν.3463/06;

3. Δήμαρχος Ρέντη: Σας φοβίζουν διατυπώσεις, οι παρατηρήσεις, των δημοτών σε ότι αφορά τα πεπραγμένα (ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) της Δημοτικής αρχής και δεν λογοδοτείτε ενώπιον του λαού, σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν.3463/06;

Στις 3 Ιουλίου 2009 καταγγείλαμε τον κ. δήμαρχο με αναφορά μας ενώπιον του Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής


Σας υπενθυμίζουμε την αναφορά μας ενώπιον του Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής


Προς: Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής

Κοιν: Υπουργό Εσωτερικών

<<Αναφορά ενώπιον του Γεν.Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κατά του Δημάρχου Αγ.Ι.Ρέντη>>

Αξιότιμε κ. Γ.Γ.Π.Α

Σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν.3463/06 που αναφέρει: <Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. 2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων. 3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. 4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή. 6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95>


Στον Δήμο Ρέντη η δημοτική αρχή δεν εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια το συγκεκριμένο άρθρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας για τα πεπραγμένα της.

Για τους λόγους αυτούς σας αναφέρουμε τα ανωτέρω και σας καλούμε να υιοθετήσετε στα πλαίσια της ισονομίας, την νομιμότητα.Σας γνωστοποιούμε την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής που μας εστάλη στις 22/09/09Αναμένουμε πλέων με μεγάλο ενδιαφέρων έστω και με καθυστέρηση την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπου εκεί θα κληθεί ο κ. δήμαρχος να δώσει απαντήσεις στα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ του ΛΑΟΥ….

Η δημοτική αρχή Ιωακειμίδη ότι είχε να δώσει το έδωσε. Κουρασμένη πλέον και στη δύση της έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στις διευθετήσεις προσωπικών επιλογών αδιαφορώντας για τα προβλήματα των δημοτών.

rezoume.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου